SBDSF.s utvärdering av R-tävlingar

Utvärdering R-Tävlingar

Vi önskar en utvärdering för varje R-Tävling som du besökt

1) Namn och email (obligatoriska fält)

Namn:

E-mail:

2) Jag besökte tävlingen som:

3) Ålder

4) Jag tillhör klubben:

Synpunkter på arrangemanget

På de frågor som du inte kan svara på ange svar: Ej Deltagit

5) Besökt tävling

6) Tävlingsinbjudan/Anmälan

7) Informationen inför tävlingen

8) Mottagande insläpp tävlande/publik

9) Omklädningsrum

10) Träningslokal/uppvärmning

11) Dansgolvet, tillräckligt med plats?

12) Musik/låtval

13) Speakerröst, karaktär och tydlighet

14) Läktare/sittplatser

15) Servering, utbudet av mat resp. fika

16) Priserna

17) Är det tillräckligt att genomföra en tävling med en Domare?

18) Tävlingsformen? Ormen, många som dansar samtidigt, duell etc.

19) Inga u-poäng

20) Resultatuppsättning/redovisning under tävlingen.

21) Tävlingsresultat efter tävlingen.

Synpunkter övrigt

22) Vad anser du om tävlingen som helhet, och vad skall man tänka på till nästa tävling?

 

© Copy left JahnsEn